Business Analyst Và Data Analyst Được Phân Biệt Như Thế Nào?

Business Analyst Và Data Analyst Được Phân Biệt Như Thế Nào?

Business Analyst (BA) và Data Analyst (DA) đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích dữ liệu và thông tin trong doanh nghiệp.  Sự phối hợp giữa hai vai trò này có thể giúp đảm bảo rằng các quyết định kinh doanh được đưa ra dựa trên thông tin chính xác và hiểu biết sâu về hoạt động của doanh nghiệp. Vậy Business Analyst và Data Analyst có điểm gì khác biệt hãy cùng Timefx tìm hiểu trong bài viết ngay sau đây nhé!

Giới thiệu về Business Analyst (BA) và Data Analyst (DA)

Để tìm hiểu rõ về Business Analyst và Data Analyst hãy cùng theo dõi qua các định nghĩa của hai khái niệm sau đây.

Business Analyst (BA)

Business Analyst (BA) là một người chuyên phân tích, nghiên cứu và hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của một tổ chức. Vai trò chính của BA là định nghĩa và phân tích yêu cầu của khách hàng, đưa ra các giải pháp và cải tiến cho tổ chức để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

BA thường làm việc trong dự án và có khả năng làm việc với nhiều bộ phận khác nhau trong tổ chức để hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Các kỹ năng cần có của BA bao gồm khả năng phân tích, giao tiếp, quản lý dự án và kiến thức về lĩnh vực kinh doanh.

business analyst và data analyst
Chuyên viên phân tích yêu cầu doanh nghiệp Business Analyst

Data Analyst (DA)

Data Analyst (DA) là một người chuyên về phân tích dữ liệu. Với sự hiểu biết về các phương pháp phân tích và công cụ, DA thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để tìm ra thông tin có giá trị và mang ý nghĩa cho tổ chức. Công việc của DA bao gồm thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, thực hiện các phân tích thống kê và dữ liệu, tạo ra các báo cáo và đề xuất dựa trên các kết quả phân tích.

DA thường sử dụng các công cụ và ngôn ngữ lập trình như SQL, Python hoặc R để xử lý dữ liệu và thực hiện các phân tích. Kỹ năng quan trọng của DA bao gồm hiểu biết về dữ liệu, kiến thức về phân tích dữ liệu và thống kê, khả năng tư duy logic và khả năng trực quan hóa dữ liệu. DA có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh doanh, tài chính, y tế, marketing, và nhiều ngành công nghiệp khác.

data analyst
Chuyên viên phân tích dữ liệu Data Analyst – DA

Nếu bạn đang có nhu cầu tham gia các khoá đào tạo Data Analyst hãy tìm đến những đơn vị đào tạo Data Analyst uy tín và đảm bảo chất lượng đầu ra nhé.

Phân biệt Business Analyst và Data Analyst

Qua định nghĩa trên, ắt hẳn sẽ có nhiều bạn thắc mắc làm cách nào để phân biệt hai khái niệm này, sau đây hãy cùng nêu ra điểm giống và khác của Business Analyst và Data Analyst.

Những điểm giống nhau

Cả Business Analyst và Data Analyst đều là những chuyên gia trong ngành phân tích dữ liệu kinh doanh và thông tin để hỗ trợ quyết định kinh doanh và đều làm việc với dữ liệu để thu thập, xử lý, và phân tích thông tin.

BA và DA cần sử dụng các công cụ và kỹ năng phân tích dữ liệu như SQL, Python, R, Excel và các công cụ BI (Business Intelligence) để thực hiện công việc của mình.

Cả hai đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và phân tích để hỗ trợ quyết định kinh doanh và định hướng chiến lược của tổ chức.

phân biệt BA và DA
Những điểm giống nhau của Business Analyst và Data Analyst

Những điểm khác nhau

Sau đây là liệt kê những điểm khác nhau giữa Business Analyst và Data Analyst

Phạm vi công việc

Phạm vi công việc của Business Analyst (BA) và Data Analyst (DA) được nêu ra các điểm khác biệt sau:

Business Analyst (BA):

 • Tập trung vào nghiệp vụ: BA tập trung vào hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu của khách hàng, phân tích quy trình kinh doanh và đề xuất giải pháp để cải thiện hoạt động kinh doanh.
 • Quản lý dự án: BA có thể tham gia quản lý dự án, lập kế hoạch và đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng và dự án được triển khai thành công.
 • Giao tiếp và tương tác: BA tương tác chặt chẽ với các bên liên quan trong tổ chức, bao gồm khách hàng, nhóm phát triển, nhóm kinh doanh và quản lý để hiểu và đáp ứng yêu cầu.

Data Analyst (DA):

 • Tập trung vào dữ liệu: DA tập trung vào việc thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để tìm ra thông tin chi tiết và hiểu biết sâu hơn về hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phân tích và báo cáo: DA sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu để tạo ra các báo cáo, biểu đồ và visualizations để hiểu và diễn giải thông tin từ dữ liệu.
 • Định hướng quyết định: DA cung cấp thông tin và hiểu biết từ dữ liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh, như đánh giá hiệu quả chiến dịch, phân tích hành vi khách hàng và dự đoán xu hướng thị trường.

Phạm vi công việc của BA tập trung vào yêu cầu và giải pháp kinh doanh, trong khi DA tập trung vào việc thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu. Trong một số trường hợp, vai trò BA và DA có thể giao động và có sự chồng chéo, đặc biệt khi đối tượng phân tích là dữ liệu liên quan đến quy trình kinh doanh.

Xem thêm: Học phân tích dữ liệu kinh doanh tại MDA có phải là lựa chọn phù hợp?

Mục tiêu làm việc

Mục tiêu làm việc của Business Analyst và Data Analyst có thể được phân biệt như sau:

Business Analyst (BA):

 • Hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu của khách hàng: Mục tiêu chính của BA là tìm hiểu, phân tích và định nghĩa rõ ràng các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Tối ưu hóa quy trình kinh doanh: BA hướng đến cải thiện hoạt động kinh doanh bằng cách tìm hiểu và phân tích các quy trình, quy trình làm việc hiện tại và đề xuất giải pháp cải tiến.
 • Đảm bảo sự đáp ứng yêu cầu: BA đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng thông qua việc giao tiếp chặt chẽ với các bên liên quan và giám sát tiến trình triển khai.

Data Analyst (DA):

 • Phân tích dữ liệu và tạo thông tin giá trị: Mục tiêu của DA là thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để tạo ra thông tin và hiểu biết giá trị cho tổ chức.
 • Hỗ trợ quyết định kinh doanh: DA cung cấp thông tin và hiểu biết từ dữ liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh, bao gồm đánh giá hiệu quả chiến dịch, phân tích hành vi khách hàng và dự đoán xu hướng thị trường.
 • Tối ưu hóa hoạt động dựa trên dữ liệu: DA sử dụng dữ liệu để đưa ra đề xuất và hướng dẫn cho các biện pháp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và tăng cường hiệu quả.

Mục tiêu làm việc của BA tập trung vào hiểu và đáp ứng yêu cầu kinh doanh, trong khi DA tập trung vào phân tích dữ liệu và tạo thông tin giá trị.

Công cụ và kỹ thuật

Công cụ và kỹ thuật của Business Analyst và Data Analyst có điểm khác biệt như sau:

Công cụ và kỹ thuật của Business Analyst:

 • BA sử dụng các công cụ như Business Requirement Document (BRD), Use Case, User Story để phân tích và mô tả yêu cầu kinh doanh. Và cần có khả năng phân tích yêu cầu kinh doanh, đặt câu hỏi, tìm hiểu nhu cầu và định nghĩa rõ ràng yêu cầu.
 • BA sử dụng Business Process Model and Notation (BPMN), Flowchart, Swimlane Diagrams để mô hình hóa và quản lý quy trình kinh doanh. Để cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa quy trình.
 • BA sử dụng các công cụ như Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Visio, và các công cụ hợp tác nhóm để giao tiếp và chia sẻ thông tin với các bên liên quan. Cần các khả năng lắng nghe, trình bày và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng

Công cụ và kỹ thuật của Data Analyst:

 • DA sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như SQL, Python, R, và các công cụ BI (Business Intelligence) như Tableau, Power BI để truy xuất, xử lý và phân tích dữ liệu. DA cần có khả năng xử lý và làm sạch dữ liệu, áp dụng các phương pháp và kỹ thuật để loại bỏ nhiễu, điền giá trị thiếu và chuẩn hóa dữ liệu.
 • DA sử dụng các công cụ như biểu đồ, biểu đồ đường, biểu đồ cột…để trực quan hóa dữ liệu và hiểu rõ hơn về xu hướng và mẫu dữ liệu.
 • Sử dụng các công cụ và kỹ thuật khai phá dữ liệu như Clustering, Regression, và Machine Learning để khám phá thông tin tiềm ẩn trong dữ liệu để phân tích dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu.
công cụ kỹ thuật cho DA
Các công cụ phân tích dữ liệu DA thường dùng

Xem thêm: Business Intelligence là gì và những điều cần biết về BI

Qua bài viết trên ta thấy cả Business Analyst (BA) và Data Analyst (DA) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và insights cho quyết định kinh doanh, từ đó giúp tổ chức nắm bắt cơ hội, tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu suất và đạt được sự cạnh tranh trong môi.